Δωρητές

Εδώ βρίσκονται τα ονόματα όσων έχουν συνεισφέρει στα ετήσια λειτουργικά έξοδα της σελίδας μέσω δωρεάς. Στην παρένθεση βρίσκεται ο αριθμός των δωρεών. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για τη στήριξη.

Δωρητές

Αλέξης Κερασίδης (x3)
Βασίλης Αμοιρίδης
Γεώργιος Καπόμπασης
Θεόδωρος Ρεπούσης
Κυριάκος Ιακώβου (x2)
Μιχάλης Cartoon (x3)
Μιχάλης Ιορδανίδης
Mike Κοτζαμάνης
Ματθαίος Ζερβός
Μιχάλης a.k.a. Ανώνυμος Καριόλης
Νικόλαος Σκοτίδας
Στέλιος Στεργιούλας


Εάν έχουμε ξεχάσει κάποιον ή εάν θέλετε να εμφανίζεται διαφορετικά το όνομά σας ή να μην εμφανίζεται το επώνυμο, μπορείτε να μας ενημερώσετε στη σελίδα μας στο Facebook μέσω μηνύματος.