Δωρητές

Εδώ βρίσκονται τα ονόματα όσων έχουν συνεισφέρει στα ετήσια λειτουργικά έξοδα της σελίδας μέσω δωρεάς. Στην παρένθεση βρίσκεται ο αριθμός των δωρεών για όσους έχουν κάνει πάνω από μία φορά. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για τη στήριξη.

Δωρητές 2020-2021

Απόστολος Καράκος
Γιώργος Κωνσταντινίδης
Lazlaw 
Remali Frank

Δωρητές 2018-2019

Αλέξης Κερασίδης (x3)
Βασίλης Αμοιρίδης
Βασίλης Ζαρογιάννης
Γεώργιος Καπόμπασης
Γιώργος Κωνσταντινίδης
Δημήτριος Μουστάκας
Δημήτριος Απόστολος Ελεκίδης
Θεόδωρος Ρεπούσης
Κυριάκος Ιακώβου (x2)
Μιχάλης Cartoon (x4)
Μιχάλης Ιορδανίδης
Mike Κοτζαμάνης (x2)
Ματθαίος Ζερβός
Μελέτης Κατρακούλης

Μιχάλης a.k.a. Ανώνυμος Καριόλης
Νίκος Κογχυλάκης
Νικόλαος Σκοτίδας
Στέλιος Στεργιούλας
Σπύρος Γιαννακοπουλος
Minaras Apo Patra


Εάν έχουμε ξεχάσει κάποιον ή εάν θέλετε να εμφανίζεται διαφορετικά το όνομά σας ή να μην εμφανίζεται το επώνυμο, μπορείτε να μας ενημερώσετε στη σελίδα μας στο Facebook μέσω μηνύματος.