Δωρητές

Εδώ βρίσκονται τα ονόματα όσων έχουν συνεισφέρει στα ετήσια λειτουργικά έξοδα της σελίδας μέσω δωρεάς. Στην παρένθεση βρίσκεται ο αριθμός των δωρεών. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για τη στήριξη.

Δωρητές

Ματθαίος Ζερβός
Μιχάλης Cartoon (x2)
Μιχάλης Ιορδανίδης
Κυριάκος Ιακώβου
Αλέξης Κερασίδης (x3)
Μιχάλης a.k.a. Ανώνυμος Καριόλης


Εάν έχουμε ξεχάσει κάποιον ή εάν θέλετε να εμφανίζεται διαφορετικά το όνομά σας ή να μην εμφανίζεται το επώνυμο, μπορείτε να μας ενημερώσετε στη σελίδα μας στο Facebook μέσω μηνύματος.